Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016 og kan købes online hos fx saxo.com (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget).

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Risøs reaktorer Henrik Knudsen 6. oktober 2006 Registrerering og dokumentering af bevaringsværdige genstande fra reaktorfaciliteterne. Indeholder bl.a. anlægsbeskrivelser og interview med tidligere ansatte om driftsforhold på reaktorerne.
Decommissioning of DR 1 Kurt Lauridsen, DD 9. januar 2006 This final report describes the decommissioning activities carried out from summer 2004 until late autumn 2005 at the 2kW homogeneous reactor DR 1 at Risø National Laboratory.
Clearance Laboratory – Capability and Measurement Sensitivity Per Hedemann Jensen et al., DD 9. januar 2005 This report describes the methods applied in DD’s new Clearence Laboratory. Here decommissioning materials are measured to ensure all levels of radioactivity are below limits set by the authorities before release.
Decommissioning in Denmark Kurt Lauridsen, DD 6. juli 2004 A short description of the decommissioning project in Denmark, including details of each nuclear facility.
Frigivelse af materialer og landområder med lavt aktivitetsindhold Per Hedemann Jensen, Bente Lauridsen, Jens Søgaard-Hansen & Lisbeth Warming, Risø 2. juni 2003 Beskriver procedurer for frigivelse af materialer med lavt indhold af radioaktive stoffer fra nedbrydningen af Risøs nukleare anlæg samt procedurer for frigivelse af bygninger og landområder ved disse anlæg.
VVM-redegørelse: Dekommissioneringen af Risøs nukleare anlæg HUR Plan 8. juli 2002 Regionplantillæg til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen med retningslinjer og VVM-redegørelse for Risøs dekommissionering.
Miljømæssige forskelle mellem tidsmæssige dekommissionerings-scenarier Per Hedemann Jensen, Risø 4. maj 2002 En redegørelse over de miljømæssige forskelle mellem tidsmæssige scenarier for dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø-området.
Teoretisk udredning af de tekniske krav til et dansk slutdepot DD 7. januar 2002 Den teoretiske udredning fra 2002 er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af det daværende IT- og Forskningsministerium. Bemærk, at nogle informationer kan være opdateret i senere rapporter/udgivelser.
DD’s strategi for dekommissionering af de nukleare anlæg – baggrundsrapport Kurt Lauridsen, Risø 1. januar 2002 Rapporten uddyber punkter, der indgår i DD’s strategi for dekommissionering.
Alternativer til dekommissionering af Risøs nukleare anlæg Per Hedemann Jensen, Risø 4. oktober 2001 Inden den nuværende dekommissioneringsproces blev igangsat, blev forskellige alternativer ridset op, hhv. udskudt nedrivning og deponering på stedet.
Skip to content