Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016 og kan købes online hos fx saxo.com (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget).

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Halvledermaterialer fra reaktorer – en innovationshistorie Henrik Knudsen 19. marts 2010 Historie om neutrondoteringsteknologiens fremkomst i Danmark og hvordan et unik samspil mellem en privat virksomhed og et offentligt forskningsmiljø (Risø) udviklede sig til at besidde en 1/3 del af verdensmarkedet.
Årsrapport 2009 DD 10. marts 2010 DD har opfyldt de fleste resultatkrav, og ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis.
Lærebogen Helsefysik: Formelsamling Per Hedemann Jensen m.fl., DD 1. januar 2010 Formelsamling til lærebogen Helsefysik omfatter formler fra alle 16 kapitler i lærebogen. Til hver formel er der knyttet en beskrivende tekst.
Dekommissionering af DR 2: Erfaringer fra gennemførelsen Niels Strufe, DD 15. oktober 2009 Rapporten beskriver indhøstede erfaringer med planlægning og styring af projektet, udførelsesmetoder, materialekategorier og specifikke værktøjer.
Decommissioning of DR 2 Niels Strufe, DD 13. februar 2009 This final report describes the work of dismantling and demolishing reactor DR 2, the waste volumes generated, the health physical conditions and the clearance procedures.
Dekommissionering af DR 2 Niels Strufe, DD 13. februar 2009 Den endelige rapport beskriver arbejdet med demontering og nedbrydning af reaktor DR 2, de frembragte affaldsmængder, helsefysiske forholdt samt anvendte frigivelsesprocedurer.
Redegørelse: Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 15. januar 2009 Udarbejdet for ministeren af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 3. november 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe under det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Maskinerne i haven Henrik Knudsen 3. juni 2008 Tre erindringsbaserede rundrejser i Danmarks nukleare landskab. Museumsrapport, som dokumenterer arbejdskulturen ved reaktor DR 3 samt den betydning, reaktorerne har haft for almindelige menneskers hverdag og det danske samfund.
Polonium-mysteriet i London Per Hedemann Jensen, DD 1. marts 2007 Hvad er grundstoffet Polonium, og hvordan anvendes det? Da den tidligere russiske spion Alexander Litvinenko døde i London den 23. november 2006, var han formentlig forgiftet med dette stof.
Skip to content