Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016 og kan købes online hos fx saxo.com (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget).

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Notat om det særlige affald Per Hedemann Jensen, DD 1. november 2017 Om klassificeringen af de 233 kg “særligt affald” – på baggrund af indhold af radioaktive stoffer, udbrænding og varmeudvikling. Udgivet 1. gang i 2013; dette er 2. let reviderede version.
Radon-udsivning fra Kvanefjelds-malm Per Hedemann Jensen, DD 7. juni 2017 Notat om radon-udsivningen fra uranmalmen, der ligger på Risø, og radonens spredning i atmosfæren.
Arbejdsmiljøredegørelse 2016 Lars Høj, DD 24. marts 2017 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2016 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om det særligt udfordrende projekt Hot Cells.
Årsrapport 2016 DD 13. marts 2017 Årets resultater, både de faglige og økonomiske, vurderes tilfredsstillende set i forhold til de anvendte ressourcer og omprioriteringer i løbet af året.
Mål- og resultatplan 2017 DD 12. marts 2017 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2017. Det drejer sig bl.a. om demonteringen af de indre dele af Dansk Reaktor 3 samt grovrensningen af Hot Cells.
Dekommissionering af DR 3’s primære kølekredsløb i tungtvandsrummet Kirsten Hjerrild Nielsen, DD 8. februar 2017 Denne endelige rapport beskriver dekommissioneringen af det primære kølekredsløb (den del, som er placeret inde i tungtvandsrummet) på reaktor DR 3.
Supplerende mellemlagerstudier: Sammenfatning DD, GEUS 13. december 2016 Rapporten sammenfatter delstudierne vedrørende lokaliseringskriterier, sikkerhed, økonomi og drift af en dansk mellemlagerløsning. Desuden indeholder rapporten anbefalinger til den videre proces med at beslutte og udvikle en langsigtet løsning for radioaktivt affald i Danmark.
Tjernobyl-ulykken 1986 Per Hedemann Jensen, DD 22. september 2016 Efter den hidtil alvorligste ulykke på et kernekraftværk,Tjernobyl i 1986, deltog helsefysiker Per Hedemann Jensen som ekspert i den internationale, uafhængige undersøgelse af de indgreb og beskyttesforanstaltninger, der blev iværksat i Ukraine, Hviderusland og Rusland.
Supplerende mellemlagerstudier: Sikkerhed, økonomi og drift COWI for DD 25. august 2016 Delstudier vedrørende sikkerhed, økonomi og drift af et langtids-mellemlager til radioaktivt affald.
Sammenligning af risikoen ved stråling og tobaksrygning Per Hedemann Jensen, DD 1. juli 2016 Helsefysiker Per Hedemann Jensen beskriver kræftrisikoen ved at blive udsat for ioniserende stråling i forhold til at ryge tobak.