Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016 og kan købes online hos fx saxo.com (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget).

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Mål- og resultatplan 2022 DD 8. februar 2022 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2022. En del af målene er videreført fra 2021, der var præget af corona-nedlukninger.
Generiske slutdepotkoncepter – indledende overvejelser Heidi Sjølin Thomsen og Lene Elmegaard, DD 14. december 2021 DD har som mål i 2022 at beskrive 2-3 generiske slutdepotkoncepter, som et værktøj til dialogen med kommuner om en langsigtet affaldsløsning. Dette notat beskriver de indledende overvejelser til sådanne generiske koncepter.
Forventet affaldsvolumen efter endt oplagring Heidi Sjølin Thomsen, DD 9. november 2021 I dette notat beskrives et groft estimat af det forventede volumen af radioaktivt affald i Danmark, der vil være i Ny, Opgraderet Lagerfacilitet (NOL) ved afslutningen af lagringsperioden og som derfor skal slutdeponeres. Notatet beskriver også en række forbehold ved estimatet.
Arbejdsmiljøredegørelse 2020 Poul Møller, DD 25. marts 2021 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2020 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø trods corona-situationen, der har påvirket medarbejdernes trivsel.
Årsrapport 2020 DD 19. marts 2021 2020 var stærkt præget af 4 måneders corona-nedlukning og den ressourcekrævende planlægning af et opgraderet lager. Det økonomiske resultat blev et overskud på 1,0 mio. kr.
Mål- og resultatplan 2021 DD 18. marts 2021 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2021. Planen er dog udarbejdet, før den længerevarende corona-nedlukning af DD i første halvår 2021 blev en realitet.
Arbejdsmiljøredegørelse 2019 Lars Høj, DD 22. april 2020 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2019 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om vores nye neddelingsfacilitet, hvor vi på forsvarlig vis kan håndtere og neddele store affaldsemner.
Årsrapport 2019 DD 21. april 2020 I 2019 nåede DD bl.a. at igangsætte planarbejdet for et nyt, opgraderet affaldslager og gøre klar til henholdsvis mellemrensning af Hot Cells og nedbrydning af DR 3’s ydre dele. Det økonomiske resultat blev et overskud på 4,3 mio. kr.
Mål- og resultatplan 2020 DD 8. januar 2020 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2020. En væsentlig del af målene drejer sig om forberedelserne til at opføre en ny, opgraderet lagerfacilitet til det radioaktive affald.
Arbejdsmiljøredegørelse 2018 Lars Høj, DD 25. marts 2019 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2018 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om samarbejdet med hollandske Mammoet om fyldningen af en særlig container.