Alle nyheder

Hvad sker der i Dansk Dekommissionering?

Den 15. maj kunne DD fejre, at en intern milepæl blev krydset, da den sidste rig blev udtaget af DR 3. Det var en historisk dag for det tekniske mandskab, som kørte med den blyforede vandrette transportflaske for sidste gang.

I 2011 har der i forebyggelsens tjeneste igen været fokus på at øge indberetnings-hyppigheden for nærved ulykker. Målet var at fordoble antallet fra 10 til 20. Der indkom i alt 14 indberetninger.

Konklusioner og anbefalinger fra forstudierne er offentliggjort på Indenrigs- og Sundhedsministeriet hjemmeside. Bl.a. peges der på 22 egnede områder og anbefales 6 til placering af depotet. Det omfattende materiale er nu overleveret til en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med etablering og placering af slutdepotet. Der afholdes pressebriefing hos DD torsdag den 5. maj kl. 10, hvor man kan stille uddybende spørgsmål af teknisk art til DD, SIS og GEUS samt få forevist udvalgte faciliteter.