Alle nyheder

Hvad sker der i Dansk Dekommissionering?

Følg med i arbejdet med at nedbryde Danmarks største forsøgsreaktor DR3 fra det tidligere Forsøgscenter Risø. Vores opgave er at afrense det tidligere forsøgsområde på Risø-halvøen til "green field" - dvs at fjerne radioaktivitet og kemikalier, så området fremover kan anvendes uden restriktioner. DR3-reaktoren er et af projekterne.

Finansudvalget tiltrådte den 24. januar 2013 aktstykke nr. 57, i hvilket Sundhedsministeriet anmoder om 3 mio. kr. af uforbrugte midler på § 19.51.03 til Dansk Dekommissionering til finansiering af udgifter i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald.

Den 15. maj kunne DD fejre, at en intern milepæl blev krydset, da den sidste rig blev udtaget af DR 3. Det var en historisk dag for det tekniske mandskab, som kørte med den blyforede vandrette transportflaske for sidste gang.

I 2011 har der i forebyggelsens tjeneste igen været fokus på at øge indberetnings-hyppigheden for nærved ulykker. Målet var at fordoble antallet fra 10 til 20. Der indkom i alt 14 indberetninger.