Den 1. til 9. maj var Dansk Dekommissionering vært for syv uafhængige, internationale eksperter udsendt af det Internationale Atomenergiagentur. Besøget udgjorde rammen for en vurdering af Danmarks system for sikker håndtering af radioaktivt affald.

For en virksomhed, der centrerer sig om håndteringen af radioaktive materialer, er det essentielt at besidde en robust ekspertise inden for strålingsbeskyttelse. Så DD ansatte i starten af året fire nye medarbejdere, der nu bliver uddannet til helsefysikere.

Den 1. september var et internationalt ekspertpanel med på tilsyn hos Dansk Dekommissionering for at få et indblik i, hvordan det foregår her i landet.