De sidste 60 år har et bassin været brugt til at opbevare radioaktive genstande fra Dansk Reaktor 3. Nu er de sidste kontaminerede rør blevet fjernet fra bassinet.

Rundt om den inderste tank i Dansk Reaktor 3 har siddet en grafitreflektor, der skød neutronerne tilbage. Reflektoren og et tilhørende lag af bly er nu væk. Dermed er den fjernbetjente opskæring af reaktorens indre dele afsluttet.

Det hollandske firma Mammoet har igen været på besøg hos DD for at hjælpe med et sværvægtsløft. Denne gang skulle den store container med afskærmningsringen fra DR 3-reaktoren efterfyldes.