I godt et år har en stor projektorganisation arbejdet på planerne for en ny, opgraderet lagerfacilitet til det radioaktive affald på Risø. Indsatsen har nu udmøntet sig i et detaljeret projektforslag.

De første skridt er taget mod at opføre en ny, opgraderet lagerfacilitet på Risø til det radioaktive affald. Byggeriet udspringer af Folketingets beslutning fra maj 2018 om at forlænge en midlertidig oplagring af affaldet indtil senest 2073.