Faldsikringskursus

Et faldsikringskursus er med til at gøre vore håndværkere bevidste om sikkerhedsaspekterne ved at arbejde i højder.

KONVENTIONEL SIKKERHED

Hos DD er arbejdsmiljøet højt prioriteret. Dette har vi udtrykt i vores arbejdsmiljøpolitik, som årligt tages op til revision i vores sikkerhedsorganisation. Vi har en proaktiv tilgang til arbejdsmiljøet, så ulykker og tilløb til ulykker minimeres mest muligt. Målet er nul ulykker. Vores sikkerhedskultur afspejler vores opfattelse af en god og sikker arbejdsplads.

DD anvender Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2013 i det daglige arbejdsmiljøarbejde, uden dog at være certificeret. DD har ikke et særskilt arbejdsmiljøledelsessystem, men har implementeret systemkravene fra bekendtgørelsen i det eksisterende kvalitetsledelsessystem, KMS.

DD tilskynder medarbejderne til en sund levevis bla. gennem tilskud til deltagelse i forskellige arrangementer med sundhedsfremmende islæt. I DD er der desuden indført en frugtordning for alle medarbejdere. Læs mere under "Arbejdsforhold" og i vores personalepolitik.

De arbejdsmiljømæssige resultater rapporteres en gang årligt i arbejdsmiljøredegørelsen, hvor du kan læse mere detaljeret om DD's indsats på området, herunder mål og opnåede resultater.

Se også DD's strategiske mål for sikkerhed og arbejdsmiljø for 2014-2018

Udskriv