HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere her

DELSTUDIER OM MELLEMLAGER

COWI A/S har nu afleveret rapporten "Sikkerhed, økonomi og drift for en dansk mellemlager-løsning for radioaktivt affald".Læs nyheden her

BESØG AFFALDSLAGRENE

Tilmeld dig vores Åbent Hus, hvor interesserede den 30. september bl.a. kan bese de midlertidige lagre med radioaktivt affald.Læs mere her