HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere her

ET ANLÆG DAMPER AF

Siden 1950’erne har et kolossalt inddampningsanlæg renset spildevand for radioaktivitet. Det er nu sendt på pension.Læs nyheden her

KREATIV NEDBRYDNING

Det sidste halve år har et team arbejdet på at nedbryde en opbevaringsblok tæt på reaktoren. Det kræver opfindsomhed.Læs nyheden her